Kynologický klub Michalovce

Klub športovej kynológie pri SPoŠ Michalovce je združením chovateľov psov a priaznivcov kynológie.

Ciele a poslanie nášho klubu:

1) Združovať záujemcov o športovú kynológiu v oblasti chovu a výcviku všetkých plemien psov.

2) Napomáhať rozvoju športovej kynológie a rôznych športových činností pre voľný čas.

3) Zabezpečiť odborný výcvik psov, prípravu psovodov, organizovať skúšky, súťaže, výstavy a iné športové kynologické podujatia.

4) Zabezpečiť vyhľadávanie, výber, prípravu a výchovu talentov športovej kynológie najmä z radov mládeže a rast ich športovej výkonnosti.

5) Zabezpečiť účasť svojich členov na podujatiach, ktoré usporadúvajú aj iné kynologické kluby a organizácie.

6) Spolupracovať aj s inými kynologickými klubmi a organizáciami.

Výcviku sa môžu zúčastniť psy rôznej veľkosti, druhu a rôznych plemien. Preukaz o pôvode psa (PP-rodokmeň) nie je podmienkou.

Ak máte záujem zlepšiť spolužitie so svojím psíkom, radi Vám pomôžeme a privítame Vás na našom cvičisku.

Vítame každého, kto má chuť naučiť sa ako cvičiť a ako vychovávať svojho psa.