Program

  • Registrácia 8:30 – 9:15
  • Výstúpenie kynologického klubu v Michalovciach 9:15 – 9:45
  • Hlavné kategórie 10:00 – 12:00
  • Prestávka na obed 12:00 – 13:00
  • Sprievodné súťaže 13:00 – 15:00