Súťaže a kategórie

Hlavné kategórie

  • Šteniatka (do 9 mesiacov, bez rozdielu pohlavia)
  • Dorast (9 – 15 mesiacov , bez rozdielu pohlavia)
  • Dospeláci – psy (do 8 rokov)
  • Dospeláci – sučky (do 8 rokov)
  • Veteráni (nad 8 rokov , bez rozdielu pohlavia)
  • Dieťa a pes (bez rozdielu veku a pohlavia)
  • Najlepšia dvojica v kostýme (bez rozdielu veku a pohlavia)
  • Cena primátora (bez rozdielu veku a pohlavia)

Sprievodné súťaže