Všeobecné podmienky

Výstavy sa môžu zúčastniť iba krížence a psíky bez PP(preukaz pôvodu). Súťažiaci je plne zodpovedný za škody spôsobené jeho psom. Dieťa do 15 rokov sa môže zúčastniť len v sprievode dospelého. Výstavy sa nemôžu zúčastniť hárajúce a ťarchavé sučky a agresívne psy. VOĽNÝ POHYB PSOV JE PRÍSNE ZAKÁZANÝ.

Psíky prihlásené do súťaže musia byť začipované a registrované v Michalovciach.

Pri prezentácii je nutné predložiť platný očkovací preukaz(platná vakcinácia besnoty a ochorení nie „mladšia“ ako 3 týždne) – pes musí byť aktuálne ZDRAVÝ.

Poplatok za registráciu psíka do súťaže je 3 €. Platí sa pri registrácii, všetci ostatní majú vstup zdarma.